Wifi modul

Katalogové číslo: 826732
1 245,00 Kč 1 028,93 Kč bez DPH
Výrobce: Gorenje
Dostupnost: Dodání do 10 dní
Wifi modul.
Originální náhradní díl.

Pro modely: CW4935SCN, NRC619CSXL4WF, GS673C60W, NRC620CSXL4WF, DFI777UXXL, DFI756MUXXL, CCT1252WC, CBB761SC, DBI545IKXXL.W, DBI545IKXXL.S, DFI545K, DSD545K, DSD545KXXL, DBI8557MIKXXL.S, DBI8557MIMXXL.BS, DBI8557MIMXXL.W, DFI8557MMXXL, DBI746MIQ.W, DBI745MIQ.S, DBI746MIQ.BS, DFI746U, DFI746MU, DSD746U, GV693C60UV, GV693C60UVAD, HID956MC, HID956MFC, HID956GC, HID945MC, HID824GC, HID865MFC, HID965GC, HID925MC, HID925MFC, HID654GC, HID754GC, HID754MFC, HID352GC, HID144MC, HID144MFC, HI27472SV, HI27471SV, HID754MC, HID654MC, HI26472SV, HI26471SV, HI28572SV, HID865MC, HI29571SVL, HI23271SV, HI21472SV, HI21472SVI, HI21471SV, HI28472SV, HI29572SVL, HI29672SV, HI29672SVI, HI29671SV, HI26471SVR, HI29572SVM, HI29571SVM, HI29572SVMI, HI28471SV, HI28572SVI, HI28571SV, HI29571SV, HIDD28471SV, HIDD28471SVI, HIDD28471SV, HIDD28472SV, HIHD854GF, HIHD854MM, GV673C60, GI673C60X, GS673C60X, GV673C62, GV693C61AD, GV673C61, GV672C61, GU672C60W, HV673C61, GV693C60XXL, HV693C60AD, GU673C60X, GS693C60XUVAD, HS673C60X, RB470N4DIC, HS673C60WUK, HS673C60XUK, HS693C60XADUK, DFI747MU, HV673C60UK, HV673C61UK, HV693C60UK, GVWC390XL, GVWC390L, VA8217LT, VA8215SLR, VA7214SLR, VA8215LR, VA7214LR, DW8215MT, DW7214MT, VA8214LQ, VA2214MP, GVWC270XL, GVWC270L, GVWC310XL, GVWC310L, GVWC330XL, GVWC330L, GVWC290L, GVWC370XL, CW41235SCN, GU672C60X, DBI365IM.S.CN, DBI365IM.BS.CN, DSD565M.CN, DM986SU, DM986BSU, DM985I, DFS345IK.W.TW, DFS345IK.S.TW, DBI545IK.W.TW, DBI545IK.S.TW, DBI746MIQ.W.TW, DBI746MIQ.S.TW, DFI746MU.TW, DBI766IQXXL.S.AU, VA7214LQ, DFI766U.AU, DSD767UXXL.AU, DFI766UXXL.AU, DBI766IQXXL.BS.AU, DBI565IK.BS.AU, DBI565IK.S.AU, DBI565IK.W.AU, DBI766IQ.S.AU, DBI2645.S.CN, DT775I, DBI565PHXXLS.U, DBI565THXXLS.U, DBI786IXXL.S.SOF.U, DFI786XXLSOF.U, DFI776XXL.SOF.U, DBI776IXXLSSOF.U, DSD565.U, DFI565XXLSOF.U, DFI565XXL.U, DBI565TNXXL.S.U, DFI565N.U, DBI565INXXL.S.U, HSGP15FB, HSGP15FS, GI693C60XUV, HS693C60XAD, HS673C60BX, GI672C60X, GV693C60UVBR, GV693E60UVADCN, RB470N4SFC, DSD746U.UK, DFI746U.UK, DBI5558MIMXXL.W, DFI5558MKXXL, DFI5554MMXXL, DFI5558MMXXL, DFI7602MMXXL, DBI7102MIMXXL.W, DFI7602XXL, DBI5558MIKXXL.S, DFI5554MKXXL, DBI5554MIMXXL.W, DBI5558MIKXXL.W, DT586WU, WCN25842G, KU8574K2C, KU8571K1C, WCN15842G, DBI5558MIKXXL.BS, DBI5554MIMXXL.S, DBI5554MIMXXL.BS, DBI7102.W, DBI7102.S, DBI7102.BS, CW4938GCN, DFI747MU.JP, DSD747MU.JP, KU8571K2C, GI673E62X, IG29571SVA, HIG89524BGD1, HIG89524MGD1, DFI746MU.UK, HIG89524BGF1, HIG89524MGF1, HIG89524BGB1, HIG89524MGB1, DNS12, DPNA93W, DPNA83W, DPNA92WIFI, DH5V13UW, DNS93, DNA12SWIFI, HV673B60, HV673B60UK, GV673B60, GI673B60, GU673B60X, ULTRAB16WIFI, DPNA83WIFI, HV693B60UVAD, GV693B60AD, DNS93, DPNA92WIFI, DPNA83WIFI, GV693B67AD, GS673B60X, D2NA83SW, D2NS83SW, GS673B60W, GV693B67AD, W2PNA14APWIFI, WNS1X4ARTWIFI, ULTRAB16WIFI, GU673B60X, GI673B60, HV673B60UK, WPNA14ATSWIFI3, WPNA94APWIFI, WNS1X4ARTWIFI, WPNA94ARWIFI, DFI746MU.UK, KU8571K2C, DFI747MU.JP, RB470N4SWC2, DBI7102.BS, WNA94ARWIFI, WNS94ATWIFI, WNS1X4ARTWIFI, RB470N4SIC2, RB470N4SFC2, W2NA94AW, DBI7102.S, DBI7102.W, DBI5554MIMXXL.BS, DBI5554MIMXXL.S, WCN15842G, KU8571K1C, KU8574K2C, WCN25842G, DBI5558MIKXXL.W, DFI5554MKXXL, DFI7602MMXXL, DFI5554MMXXL, DFI5558MKXXL, DSD746U.UK, RB470N4SFC, HS673C60W, GV693C60UVBR, HS673C60BX, GI693C60XUV, HSGP15FB, DBI565INXXL.S.U, DFI565N.U, DBI565TNXXL.S.U, DFI565XXL.U, DFI565XXLSOF.U, DSD565.U, DBI776IXXLSSOF.U, DFI776XXL.SOF.U, DFI786XXLSOF.U, DBI786IXXL.S.SOF.U, DBI565THXXLS.U, DBI565PHXXLS.U, DBI766IQ.S.AU, DBI565IK.W.AU, DBI565IK.S.AU, DBI565IK.BS.AU, DBI766IQXXL.BS.AU, DFI766UXXL.AU, DSD767UXXL.AU, DFI766U.AU, VA7214LQ, DBI766IQXXL.S.AU, DM985I, DM986BSU, DM986SU, DSD565M.CN, DBI365IM.S.CN, GVWC370XL, GVWC290L, GVWC330L, GVWC330XL, GVWC310L, GVWC310XL, GVWC270L, GVWC270XL, VA8214LQ, DW7214MT, DW8215MT, VA7214LR, VA8215LR, VA7214SLR, VA8215SLR, VA8217LT, GVWC390L, GVWC390XL, HV693C60UK, HV673C61UK, DFI747MU, HS693C60XADUK, HS673C60XUK, HS673C60WUK, RB470N4DIC, HS673C60X, GS693C60XUVAD, HV693C60AD, GV693C60XXL, GV672C61, GV673C61, GV693C61AD, GV673C62, GS673C60X, GI673C60X, GV673C60, HIHD854GF, HIDD28471SVI, HIDD28471SV, HI29571SV, HI28571SV, HI28471SV, HI29571SVM, HI29572SVM, HI26471SVR, HI29671SV, HI29571SVL, HI26471SV, HI27471SV, GV693C60UVAD, GV693C60UV, DSD746U, DFI746MU, DFI746U, DBI746MIQ.BS, DBI745MIQ.S, DBI746MIQ.W, DBI8557MIKXXL.S, DFI545K, DBI545IKXXL.S, CBB761SC, CBB861SC, CCT1252WC, DFI756MUXXL, DFI777UXXL, NRC620CSXL4WF, GS673C60W, NRC619CSXL4WF, GS673C60W, NRC620CSXL4WF, DFI777UXXL, DFI756MUXXL, DBI545IKXXL.W, DBI545IKXXL.S, DFI545K, DBI8557MIKXXL.S, DBI8557MIMXXL.BS, DSD545KXXL, DSD545K, DFI8557MMXXL, DBI8557MIMXXL.W, DFI746U, DFI746MU, DSD746U, GV693C60UV, GV693C60UVAD, GV673C60, GI673C60X, GS673C60X, GV673C62, GV693C61AD, GV673C61, GV672C61, HV693C60AD, GU673C60X, GS693C60XUVAD, HS673C60X, RB470N4DIC, HS673C60WUK, HS693C60XADUK, DFI747MU, HV673C61UK, GVWC390XL, GVWC390L, VA8217LT, VA8215SLR, VA7214SLR, VA8215LR, VA7214LR, DW8215MT, DW7214MT, VA8214LQ, GVWC270XL, GVWC270L, GVWC310XL, GVWC310L, GVWC330XL, GVWC290L, DBI365IM.S.CN, GU672C60X, DM985I, DBI766IQXXL.S.AU, VA7214LQ, DFI766U.AU, DSD767UXXL.AU, DFI766UXXL.AU, DBI766IQXXL.BS.AU, DBI565IK.BS.AU, DBI565IK.S.AU, DBI565IK.W.AU, DBI766IQ.S.AU, DBI2645.S.CN, DT775I, DBI565PHXXLS.U, DBI565THXXLS.U, DBI786IXXL.S.SOF.U, DFI786XXLSOF.U, DFI776XXL.SOF.U, DBI776IXXLSSOF.U, DFI565XXLSOF.U, DFI565XXL.U, DBI565TNXXL.S.U, DFI565N.U, DBI565INXXL.S.U, HSGP15FB, GI693C60XUV, HS673C60BX, GI672C60X, GV693E60UVADCN, RB470N4SFC, RB470N4SICUK, RB470N4SFCUK, DSD746U.UK, DBI5558MIMXXL.W, DFI5554MMXXL, DFI5554MKXXL, DBI5558MIKXXL.BS, DBI7102.W, RB470N4SIC2, RB470N4SWC2, WPNA94AALPWIFI, WNS14AAT3, HV693B60UVAD, WNS14AAT3, WPNA84SATSWIFI, W2NS84SA, W1PNA84ATSWIFI3, WPNA84ATSWIFI3, W2NA84SA, WF5V843BWSIT, RB470N4SWC2, W2NA84AW, W2NS84ACZ, WPNA84APWIFI, WPNA84ATSW3, W1PNA84ATSWIFI3, RB470N4SIC2, W2NA94AW, WNS84ATWIFI, WNA84AW, DBI7102.BS, DFI7602MMXXL, RB470N4SICUK, RB470N4SFC, GV693C62UVAD, GI672C60X, GU693C62XUVAD, GI693C60XUV, HSGP15FB, DBI565TNXXL.S.U, DBI786IXXL.S.SOF.U, DT775I, DBI565IK.W.AU, DBI565IK.S.AU, DBI565IK.BS.AU, DSD767UXXL.AU, DM985I, DM986BSU, DSD565M.CN, DM986SU, GU672C60X, DBI365IM.S.CN, GVWC290L, GVWC370XL, GVWC310L, GVWC310XL, GVWC270L, HV673C60UK, HS673C60WUK, RB470N4DIC, GS693C60XUVAD, GU673C60X, HV693C60AD, GV693C60XXL, HV673C61, GV672C61, GV673C61, GV693C61AD, GV673C62, GS673C60X, GI673C60X, GV673C60, GV693C60UVAD, GV693C60UV, DBI8557MIMXXL.W, DFI8557MMXXL, DSD545KXXL, DBI8557MIMXXL.BS, NRC620CSXL4WF, GS673C60W, NRC619CSXL4WF, GS673C60W, NRC620CSXL4WF, GV693C60UVAD, GV673C60, GI673C60X, GS673C60X, GV673C62, GV693C61AD, GV673C61, GV672C61, HV673C61, GV693C60XXL, HV693C60AD, GU673C60X, HS673C60X, RB470N4DIC, HV673C60UK, HS673C60XUK, GVWC270L, GVWC270XL, HV693C60UK, GVWC310L, GVWC330XL, GVWC330L, GVWC370XL, GVWC290L, DM986SU, DM986BSU, DBI565IK.BS.AU, DT775I, DBI2645.S.CN, GI693C60XUV, GU693C62XUVAD, GV693C60UVBR, HS673C60BX, HS693C60XAD, GV693C62UVAD, GV693E60UVADCN, RB470N4SICUK, WNS94ATWIFI, W2NA94AW, RB470N4SIC2, WPNA94ATSWIFI3, W2NS94A, WPNA94AWIFI, WNA84AALWIFI, W2PNA14APWIFI, WNS14AAT3, WNS94AAT3, RB470N4SICUK, RB470N4SFCUK, RB470N4SFC, HS693C60XAD, GV693C60UVBR, GI693C60XUV, GVWC290L, GVWC370XL, GVWC330L, GVWC310XL, HV693C60UK, GVWC270XL, GVWC270L, HS673C60XUK, HS693C60XADUK, HV673C61UK, RB470N4DIC, HS673C60WUK, GS693C60XUVAD, HV693C60AD, HV673C61, GV673C61, GV693C61AD, GV673C62, GS673C60X, GI673C60X, GV693C60UVAD, GV693C60UV, NRC620CSXL4WF, GV693C60UV, GV673C62, GS693C60XUVAD, RB470N4DIC, GVWC270XL, GVWC330L, GVWC330XL, GVWC290L, GI693C60XUV, HS693C60XAD, RB470N4SFC, RB470N4SFCUK, RB470N4SICUK, RB470N4SFCUK, GS693C60XUVAD,
Určeno pro modely