876866 - Ventil pro myčku Gorenje Hisense Mora

Katalogové číslo: 876866
1 005,00 Kč 830,58 Kč bez DPH
Výrobce: Hisense
Dostupnost: Dodání do 7 dnů
876866 - Ventil pro myčku Gorenje Hisense Mora.
Originální náhradní díl.

Pro modely: GV673C60, GI673C60X, GS673C60X, GS673C60W, GV693C60UV, GV693C60UVAD, GV673C62, GV693C61AD, GV663C61, GV673C61, UV663C60, GV663C60, GV672C61, GU672C60W, HV673C61, HU673C60W, UU662C60W, HU673C60X, HU663C60BX, IM6687, GV693C60XXL, HV693C60AD, HV663C60, HV662C60, GU673C60X, UU663C60W, GS693C60XUVAD, GS662C60X, HS673C60WUK, GS662C60W, HS673C60X, HS673C60XUK, HS693C60XADUK, HV673C60UK, HV673C61UK, HV693C60UK, VWV440RVS, VW842N, VW942HN, VW839N, GVWC270XL, GVWC270L, VA2214MP, GVWC310XL, GVWC310L, GVWC330XL, GVWC330L, GVW250XL, GVWC290L, GVW250L, GVWC370XL, UU663C60X, GU672C60X, VW939N, DT775I, HSGP15FB, HSGP15FS, GU663C60W, GI693C60XUV, GI672C60X, HS693C60XAD, HS673C60BX, GV693C60UVBR, GV693E60UVADCN, HV663C60XXL, SV-DISK 3UC, SV-DISK 2U RFC, SV-DISK 2UC, GU663C60X, GV663C61XXL, DBI2645.S.CN, GI673E62X, HV673B60, HV673B60UK, GV673B60, GI673B60, GU673B60X, ULTRAB16WIFI, HV693B60UVAD, GV693B60AD, IMB6686, GV693B67AD, GS673B60W, IMB6676, GS673B60X, VW942P, GV693A61AD, GV673A61, GV693A60UVAD, GI673A61X, ULTRABU16WIFIX, GU673A61X, ULTRABI16WIFIX, HV693A62UVAD, GV663B60XXL, HS673A60X, HU663B60W, PD9663W, PD9663BX, PDI9663, HBU663BW, HBU663BX, HBU663BBX, HFI663BXXL, DBI8303D.BS, DBI8303D.S, DBI8303D.W, DBI8447D.W, DBI8447D.S, DBI8447D.BS, GVB67365, GVWC360L, SverigediskenVFiC, DFI5244A.TW, DBI5244IA.W.TW, HV663C62, HV673B61, GS673B60X, IMB6676, GS673B60W, GV693B67AD, IMB6686, GV693B60AD, ULTRAB16WIFI, GU673B60X, GI673B60, GV673B60, HV673B60UK, GV663C61XXL, GU663C60X, SV-DISK 2UC, DM8430FIC, SV-DISK 2U FIC, SV-DISK 2U RFC, SV-DISK 3UC, HS673C60W, GV693C60UVBR, HS673C60BX, GI693C60XUV, GU663C60W, HSGP15FB, GVWC370XL, GVW250L, GVWC290L, GVW250XL, GVWC330L, GVWC330XL, GVWC310L, GVWC310XL, VA2214MP, GVWC270L, GVWC270XL, VW942HN, VW842N, HV693C60UK, HV673C61UK, HS693C60XADUK, HS673C60XUK, HS673C60X, HS673C60WUK, GS693C60XUVAD, HV662C60, HV663C60, HV693C60AD, GV693C60XXL, GV672C61, GV663C60, GV673C61, GV663C61, GV693C61AD, GV673C62, GV693C60UVAD, GV693C60UV, GS673C60W, GS673C60X, GI673C60X, GV673C60, GI673C60X, GS673C60X, GS673C60W, GV693C60UV, GV693C60UVAD, GV673C62, GV693C61AD, GV663C61, GV673C61, GV663C60, UV663C60, GV672C61, HU663C60BX, UU662C60W, HV693C60AD, HV663C60, HV662C60, GS693C60XUVAD, UU663C60W, GU673C60X, HS673C60WUK, HS673C60X, HS693C60XADUK, HV673C61UK, VW842N, VW942HN, VW839N, GVWC270XL, GVWC270L, VA2214MP, GVWC310XL, GVWC310L, GVWC330XL, GVW250XL, GVWC290L, GVW250L, VW939N, GU672C60X, UU663C60X, HSGP15FB, DT775I, GU663C60W, GI693C60XUV, GI672C60X, HS673C60BX, GV693E60UVADCN, SV-DISK 3UC, SV-DISK 2U FIC, SV-DISK 2UC, GU663C60X, GV663C61XXL, GI673E62X, DBI2645.S.CN, HV673B60UK, HV673B60, GV673B60, GI673B60, GU673B60X, ULTRAB16WIFI, HV693B60UVAD, GV693B60AD, IMB6686, GV693B67AD, GS673B60W, IMB6676, GS673B60X, HS673B60X, HS673B60BX, VW942P, GV693B60AD, HV693B60UVAD, GU663C60X, SV-DISK 2UC, SV-DISK 2U FIC, SV-DISK 3UC, SV-DISK 2U RFC, GV693C62UVAD, GU693C62XUVAD, GI672C60X, GI693C60XUV, GU663C60W, DT775I, HSGP15FB, UU663C60X, GU672C60X, VW939N, GVW250L, GVWC370XL, GVWC290L, GVW250XL, GVWC310L, GVWC310XL, VA2214MP, GVWC270L, VW839N, VW942HN, VW842N, VWV440RVS, HV673C60UK, HS673C60WUK, GU673C60X, UU663C60W, GS693C60XUVAD, HV662C60, HV663C60, HV693C60AD, UU662C60W, HU673C60W, GV693C60XXL, IM6687, GV672C61, HV673C61, UV663C60, GV663C60, GV673C61, GV663C61, GV693C61AD, GV673C62, GV693C60UVAD, GV693C60UV, GS673C60W, GS673C60X, GI673C60X, GV673C60, GI673C60X, GS673C60X, GS673C60W, GV693C60UVAD, GV673C62, GV693C61AD, GV663C61, GV673C61, GV663C60, HV673C61, GV672C61, IM6687, GV693C60XXL, HU673C60W, HV693C60AD, HV663C60, UU663C60W, GU673C60X, HS673C60X, HS673C60XUK, HV673C60UK, HV693C60UK, VWV440RVS, VW842N, VW839N, GVWC270L, GVWC270XL, VA2214MP, GVWC310L, GVWC330XL, GVW250XL, GVWC330L, GVWC290L, GVWC370XL, GVW250L, DT775I, GI693C60XUV, GI672C60X, HS693C60XAD, GU693C62XUVAD, HS673C60BX, GV693C60UVBR, GV693C62UVAD, GV693E60UVADCN, SV-DISK 3UC, SV-DISK 2U FIC, SV-DISK 2UC, GU663C60X, HV693B60UVAD, DBI2645.S.CN, GI673E62X, GV663C61XXL, HV693B60UVAD, GU663C60X, SV-DISK 2UC, SV-DISK 3UC, SV-DISK 2U RFC, GV693C62UVAD, GV693C60UVBR, HS693C60XAD, GI672C60X, GI693C60XUV, GU663C60W, GVW250L, GVWC370XL, VW939N, GVWC290L, GVWC330L, GVW250XL, GVWC310XL, GVWC270XL, GVWC270L, VW839N, VW942HN, VW842N, VWV440RVS, HV693C60UK, HV673C61UK, HV673C60UK, HS693C60XADUK, HS673C60XUK, HS673C60WUK, GU673C60X, GS693C60XUVAD, HV663C60, HV693C60AD, HU673C60W, GV693C60XXL, IM6687, GV672C61, HV673C61, GV663C60, UV663C60, GV673C61, GV663C61, GV693C61AD, GV673C62, GV693C60UVAD, GV693C60UV, GS673C60W, GS673C60X, GI673C60X, GV673C60, GI673C60X, GS673C60X, GS673C60W, GV693C60UV, GV693C60UVAD, GV673C62, GV693C61AD, GV663C61, GV673C61, GV663C60, HV673C61, IM6687, GV693C60XXL, HV693C60AD, HV663C60, GS693C60XUVAD, GU673C60X, HS673C60WUK, HS673C60XUK, HS693C60XADUK, HV693C60UK, VWV440RVS, VW842N, VW942HN, VW839N, GVWC270L, GVWC270XL, GVWC310XL, VA2214MP, GVWC330XL, GVWC310L, GVW250XL, GVWC330L, GVWC290L, VW939N, GVW250L, GU663C60W, GI693C60XUV, HS693C60XAD, GV693C60UVBR, SV-DISK 2UC, GU663C60X, GV663C61XXL, GU663C60X, GV693C60UVBR, HS693C60XAD, GI693C60XUV, GU663C60W, GVWC370XL, VW939N, GVWC290L, GVWC330L, GVWC330XL, VA2214MP, GVWC270XL, GVWC270L, VW942HN, VWV440RVS, HV693C60UK, HV673C61UK, HS693C60XADUK, HS673C60WUK, GS693C60XUVAD, HV693C60AD, GV693C60XXL, HV673C61, GV673C61, GV663C61, GV693C61AD, GV673C62, GV693C60UVAD, GV673C62, GS693C60XUVAD, VWV440RVS, GVWC270L, GVWC270XL, GVWC330XL, GVWC330L, GVWC290L, GVWC370XL, DT775I, GI693C60XUV, GV693C60UVBR, GU693C62XUVAD, GU663C60X, GV693C62UVAD, GV693E60UVADCN, GU693C62XUVAD, GV693C60UVBR, GI693C60XUV, GS693C60XUVAD, GV693C60UVAD, GV693C60UV, GS693C60XUVAD,
Určeno pro modely